Gach Là Agus Oidhche: Music of Carmina Gadelica - Distant Oaks

 • Performer: Distant Oaks
 • Album: Gach Là Agus Oidhche: Music of Carmina Gadelica
 • Size .rar MP3: 1744 mb | Size .rar FLAC/APE: 1505 mb
 • Genre: International
 • Style: Celtic
 • Rating: 3.8/5
 • Votes: 319
 • Release Date: 2003
 • Duration: 58:30
 • Recording Date: -
 • Recording Location: -
 • Format: WMA DTS DXD FLAC MPC RA MP3 FLAC

Gach Là Agus Oidhche: Music of Carmina Gadelica - Distant Oaks

Gach Là Agus Oidhche: Music of Carmina Gadelica - Distant Oaks FLAC MP3

Track List

Title/Composer Performer Time
1 Beannachadh Bràthain Distant Oaks 0:36
2 Maighdeannan an T-Samhraidh Distant Oaks 3:15
3 Hó Hoiligean, Hó M' Aighean/Nóra Chríonna Distant Oaks 3:31
4 Féith Mhoire Distant Oaks 1:47
5 Sorchar Nan Reul Distant Oaks 1:38
6 An Dá Bhuachaill Distant Oaks 1:35
7 Beannachadh Bliadhna Ùr/Tune for Hamish Distant Oaks 3:26
8 Danns' Nam Ban/Bhrìde! Bhrìde! Distant Oaks 2:51
9 Patrick's Point/The Twisted Knot Distant Oaks 3:54
10 Red-Roan Steed/Latha A' Phòsaidh Distant Oaks 2:39
11 Crònan Cuallaich Distant Oaks 1:39
12 Tobar Gach Gràis/An Drochaid Chliùiteach Distant Oaks 3:39
13 Ríl Liz/An T-Seabhag Distant Oaks 3:15
14 Blarney Pilgrim/Làrach Alasdair Distant Oaks 3:43
15 A Ghealach Ùr/Yellow Cow/The Woods of Bothell Distant Oaks 2:51
16 Brìde Ban-Chobhair Distant Oaks 3:46
17 Taigh A' Chroiteir Distant Oaks 2:21
18 Rìgh Nan Reul/Heire Bannag, Hoire Bannag Distant Oaks 3:35
19 Soisgeul Chrìosd/Rann Romh Ùrnuigh/Scottish Suite Distant Oaks 3:43
20 Fhuair Mi Pòg a Làimh an Rìgh/Dia Liom a Laighe Distant Oaks 3:57
21 Beannachadh Bràthain (Reprise) Distant Oaks 0:49