Vietnam: Poems & Songs (Poésies et Chants) - Trân Vân Khê

 • Performer: Trân Vân Khê
 • Album: Vietnam: Poems & Songs (Poésies et Chants)
 • Size .rar MP3: 1476 mb | Size .rar FLAC/APE: 1261 mb
 • Genre: International
 • Style: Asian Folk
 • Rating: 4.7/5
 • Votes: 283
 • Release Date: December 15, 1994
 • Duration: 01:12:11
 • Recording Date: May, 1994
 • Recording Location: Studio 106, De La Maison De Radio France
 • Format: MMF FLAC RA WAV APE AUD MP3 FLAC

Vietnam: Poems & Songs (Poésies et Chants) - Trân Vân Khê

Vietnam: Poems & Songs (Poésies et Chants) - Trân Vân Khê FLAC MP3

Track List

Title/Composer Performer Time
1 Nho Nàng Trân Vân Khê 13:42
2 Qua Dèo Ngang Trân Vân Khê 6:53
3 Nho Rung Trân Vân Khê 9:16
4 Yên Touc Tranh Ngôn Traditional Trân Vân Khê 3:37
5 Ngu Dôi Ha Trân Vân Khê 6:13
6 Nam Xuan Trân Vân Khê 6:49
7 Ly con Sao – Phong Xuy Trich Lieu Trân Vân Khê 7:50
8 Hoái Xan Trân Vân Khê 4:29
9 Anh Khoa Trân Vân Khê 12:33
10 Nùang Nhac Trân Vân Khê 5:27